Putsa fram vitklövern

Ekologisk vitklöverfröodling ska putsas i slutet av maj när den har 1 blomma per kvadratmeter. Det visar putsningsförsök i Skåne och Östergötland år 2006. Putsningen resulterar i kraftigt förhöjd skörd och rejält sänkt ogräsförekomst. Försöken fortsätter 2007.
chevron-down