Putsning av ekologisk vitklöver

Fyra försök viste att en tidig putsning i vitklöverns knoppstadium gav högre skörd än oputsad vitklöver och putsning på senare tidpunkter. En sen putsning gav bättre bekämpning av ogräs men lägre skörd.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down