Putsning av gräsfrövall

Att putsa frövallen på hösten förbättrar
odlingsekonomin. Sven-Olof Bernhoff,
Skånefrö redovisar praktiska erfarenheter
och försöksresultat.
chevron-down