Putsning av rödklöver

Fyra försök visade att putsning av rödklöver kan ge lägre skörd och sämre grobarhet, speciellt i områden med lång växtsäsong. Sämst resultat fick man om man tog bort det putsade växtmaterialet. Putsningen minskade inte förekomsten av vivlar.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down