Putsning gör susen i ekoklöverfrö

Putsning ska mer eller mindre vara obligatoriskt vid odling av ekologisk rödklöver och vitklöver. Det visar såväl fältförsök som gammal vedertagen odlarkunskap.
chevron-down