Putsning i rödklöver

Två försök i rödklöver visade att en hård putsning i maj gav merskörd i alla sorttyper av rödklöver. Ogräseffekten av en hård putsning varierar mycket beroende av vilka arter av ogräs som finns.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down