Putsning i vitklöver

Fyra försök viste att tidig putsning i vitklöver gav 10% sämre skörd men en bra bekämpning av vissa ogräs. Sen putsning halverade skörden. I konventionell odling bör man endast putsa fält om det finns mycket ogräs och kraftig vegetativ växt i maj.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down