Putsning och bränning på våren i ängssvingel.

Tre försök visar att putsning och bränning före tillväxtstart ger betydande men icke-signifikanta merskördar i ängssvingel. Om det finns mycket dött växtmaterial kan bränning skada grödan pga stor värmeutveckling. Putsning är då ett bättre alternativ.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down