Putsning och pollinering i Västmanland

I somras anordnades en temadag med fokus på vallfrö och pollinering. Tre frö- och oljeväxtodlare visade hur man kan gynna honungsbin och humlor, som ju är så viktiga för skörd och kvalitet i oljeväxter och klöver. Försök med putsning av timotejfrövall studerades också.
chevron-down