Putsningstidpunkt och putsningshöjd i vitklöver

Tre försök viste att ju senare och hårdare en putsning i vitklöver genomförs desto större skördeminskning får man. En eventuell putsning bör genomföras i slutet av maj. En putsning i mitten/slutet av juni ger senare skörd.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down