R5- 8000 Örtogräs i vårraps, 1999-2000

Skörderesultat från 6 försök med Butisan och Centium CS.
chevron-down