R5- 8000 Örtogräs i vårraps,2000

Seriesammanställning, resultatblankett. 3 försök med Butisan och Centium, skörd och kvalitet
chevron-down