Radavstånd i olika typer av rödsvingel

En treårig försöksserie med radavstånd i olika typer av rödsvingel viste att medelskörden efter tre år var ungefär lika stor på 12, 24 och 36 cm radavstånd. 48 cm radavstånd gav lägre skörd i sorter utan eller med korta utlöpare. Försöken viste också att det är fullt möjligt att upprätthålla en någorlunda skördenivå i rödsvingel i åtminstone fyra år.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down