Radavstånd och utsädesmängd i rödklöver.

Åtta försök visade inte vilket radavstånd eller vilken utsädesmängd som var optimal i rödklöver. Om plantbeståndet är jämnt visade försöken att avkastningen i konventionell rödklöver kan bli hög även med ett fåtal plantor.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down