Radhackning resultatrikt recept

Radhackning höst och vår i höstraps är ett framgångsrikt recept för att hålla ogräsen i schack visar en nyligen redovisad studie. Men ett radavstånd på 50 cm gör att höstrapsen tappar 6–9 procent i avkastning, medan steget från 12,5 till 25 cm inte innebär någon skördeförlust.
chevron-down