Radsådd av höstraps med Väderstad Rapid. 2003.

Genom en ökad odling av hybrider flyttas odlingsgränsen för höstraps norrut. Men även höstrapshybrider skadas av vintern om de sås för tjockt och/eller för tidigt. En möjlighet att både minska utsädesmängden och förbättra övervintringen är att så med radavstånd. Vi får då möjlighet att köra i rapsen på hösten varvid man för upp jord kring tillväxtpunkten vilket bättre skyddar den för köld under vintern och våren. Radhackningen eliminerar också en kostsam kemisk ogräsbekämpning.
chevron-down