Radsådd vårraps håller måttet

Preliminära resultat från två försök i vårraps 2004 visar att radsådd och radrensad vårraps kan vara en konkurrenskraftig odlingsmetod.
chevron-down