Ramkontrakt för vallfrö

Det nya ramkontraktet för vallfrö som gäller från och med skörd 2005 innebär en del förändringar för vallfröodlarna. Den viktigaste och största föränd-
ringen som gjorts gäller avräkningsförfarandet. (Svensk Raps hemsida)
chevron-down