Raps på trädan - en lönsam affär

Behovet av teknisk raps är större än vad vi producerar. Kalkylerna visar att det är god lönsamhet i så raps på uttagen areal.
chevron-down