Rapsbaggar 2007 – följ trösklar och växla preparat

Rapsbaggarna går att kontrollera trots att pyretroidresistens ännu förekommer på flera platser i landet. Följ bekämpningströsklarna och växla mellan olika preparat i ett stafettlopp där de avlöser varandra. Det räddar den egna odlingen och förhindrar att resistens utvecklas mot både pyretroider och andra preparat.
chevron-down