Rapsbaggar fortsatt pyretroidresistenta

Svenska rapsbaggar visar fortfarande resistens mot pyretroider – snart 20 år efter upptäckten. Även Biscaya sviktar i effekt mot rapsbaggar, men de blygrå rapsvivlarna är känsliga för Biscaya liksom för Karate och Mavrik.
chevron-down