RapsbaggeKännetecken

Vuxna rapsbaggar är 2-2,5 mm långa och har svartgrön metallskimrande
kropp. Larverna är ca 4 mm långa och har vit kropp med mörkbrunt
huvud. Ofta sitter de klumpvis i toppen av plantan. De vuxna skalbaggarna
äter på blomknopparna, vilket orsakar kala huvudskott och kraftig
sidoskottsbildning. Även larverna orsakar skador såsom deformerade
skidor och vissna toppskott.


(Information från Växtskyddscentralerna)chevron-down