Rapsbaggebekämpning i våroljeväxter

Försöken syftar till att hitta effektiva alternativ till traditionella pyretroider för att bekämpa resistenta rapsbaggar. Årets resultat visar att Mavrik fortfarande ger god effekt. Ett nytt preparat med ny verkningsmekanism prövades också med goda resultat. Det kan bli en viktig pusselbit i en mera hållbar resistensstrategi mot rapsbaggarna.
chevron-down