Rapsbaggeresistent raps

Med genteknik kan man framställa raps som försämrar rapsbaggelarvers överlevnad.

chevron-down