Rapseko på slätten

Möt en ekologisk höstrapsodlare på skånska slätten som har 3 ton/ha som medelavkastning
under 10 år.
chevron-down