Rapselit i fält

I början av juni i fjol samlades hundratalet skånska oljeväxtodlare för erfarenhetsutbyte i höstrapsodlingens sköna konst. Den samlade expertisen delade med sig av sin kunskap men mest överraskade kanske höstrapsen på Bäckaskog som med facit i hand gav långt mer än alla trodde.
chevron-down