Rapsens vägar i Sverige

Raps används till så mycket att få har en samlad bild över rapsens väg från frö till slutkonsument. Läs här och förstå!
chevron-down