RapsflugaKännetecken

Den fullbildade flugan är 2-2,5 mm lång och kroppen är orange
eller gul till färgen. Larverna minerar bladen, oftast på och
kring mittnerven nära bladskivans bas. Skadan är av underordnad
betydelse, då oftast äldre blad angrips.(Information från Växtskyddscentralerna)

chevron-down