Rapsfrö: lätt att torka – svårt att lagra

Tröskning, torkning och lagring är viktiga moment för rapsodlaren. Görs alla momenten rätt finns det bra möjligheter att öka nettot i odlingen.
chevron-down