Rapsjordloppa följer en cykel

Rapsjordloppans angrepp återkommer vart 6–7 år. Det är larvens gnag i stjälken som normalt ställer till med störst skada, men den torra hösten 2016 tunnade också de vuxna insekternas gnag ut bestånd i Mellansverige.
chevron-down