Rapsjordloppa – fortsatt starka angrepp

Var uppmärksam på jordlopporna i
höst. Inventeringar visar på risk för
riklig förekomst.
chevron-down