Rapsjordloppa vart 7:e år

Se upp med rapsjordloppa, i första hand i Skåne. Men med varmare höstar och ökad odling skall vi vara uppmärksamma även i övriga landet. Betning förslår inte vid kraftiga angrepp utan kompletteras med sprutning. Växtskyddscentralerna varnar i tid, annars ger nattlig vandring med ficklampa eller gulskålar information om när loppan attackerar.
chevron-down