RapsjordloppaKännetecken

Rapsjordloppan är ca 4 mm lång och glänsande blåsvart.
Huvud och ben är rödbruna. Larven är vid larvperiodens slut
ca 7 mm, gulvit med mörkbrunt huvud och nacksköld. Den har tre
par bukfötter. Angripna plantor får sämre vinterhärdighet.
Om huvudskottet skadas försenas utvecklingen och vid starka angrepp
förstörs en planta helt.


(Information från Växtskyddscentralerna)chevron-down