Rapskaka bra
för nöt

En studie utförd av Hans Knutsson visar att rapskaka är intressant som foder till framför allt nötkreatur.
Det fettrika och lokalproducerade fodret har vunnit terräng tack vare dagens prisbild på olja och foder.
chevron-down