Rapsodlare kräver prissäkring

(LAND Lantbruk, sön 13 jan 2002)Mälar-Hjälmarbygdens oljväxtodlare trycker på för att Lantmännen ska öppna för prissäkrade rapskontrakt fritt foderfabriken i Västerås.


Något svar gavs inte när frågan kom upp på en våroljeväxtdag som regionens fröodlarföreningarna ordnat i Västerås. Diskussion pågår, meddelade Dag Boborg, Lantmännens spannmålsdivision, och utlovade besked in på nyåret.

Svenska Foder tillgodosåg odlarkravet redan i fjol. Och nu går vi vidare, förklarade Gunnar Andersson.
Foderfabrikerna kontrakterar raps med odlad areal som underlag och förhandlingsbara leveranser.
Erbjudandet attraherar. För regionen har foderfabriken i Hällekis fraktfördelar jämfört med Karlshamn. Dessutom är det en fördel att inte - som till oljefabriken - vara låst till leverans av hel billast oljefrö.

De höga oljeväxtpriserna har lyft rapsintresset. Odlarna i Mälar-Hjälmarbygden som var med på tåget förra året fick ett gott utfall. Våroljeväxterna framstår som lockande också med de priser som kan säkras på årets odling.

Vi har få omväxlingsgrödor att välja bland, påpekar Lars Johan Merin, ordförande i Örebro fröodlingsförening, och Sten Palmgren, sekreterare i Västmanlandsföreningen. Därför finns det alla skäl att ta fasta på oljeväxternas marknadsläge.
Problemen med resistenta rapsbaggar, främst lokaliserade till Östergötland, ska inte förmörka, ansåg Peder Waern, växtskyddscentralen i Uppsala. Men var observant på bekämpningströsklarna - och planera och utför rapssådden för snabb och jämn uppkomst.
Odlingstekniken är viktig, underströk Gunilla Lindahl-Larsson, Svensk Raps. I många fall finns väl så mycket att hämta hem på att förbereda och genomföra odlingen maximalt som att jaga efter utsädet som i måhända klent underbyggda försök tycks ha något högre avkastningspotential än andra sorter.

chevron-down