Rapsolja för hälsa och njutning

I höst startar ett 3-årigt projekt för att öka konsumenternas och de professionella matlagarnas kunskaper om rapsoljans positiva hälsoeffekter och breda användningsområde i det svenska köket. Projektet – Rapsolja för hälsa och njutning – drivs av Svensk Raps AB och är delfinansierat av EU. Idag har många svenskar dålig kunskap om fett visar en färsk undersökning. Det nya projektet ska bidra till att förändra detta.
chevron-down