Rapspriset åker berg- och dalbana

Snabba kast utan skyddsnät kännetecknar rapsprisets upp- och nedgångar. Här förklaras varför det råder baisse eller hausse på rapsens oljerika frön.
chevron-down