Rapsprodukter i foder till våra djur

Raps är en vanlig komponent i foderblandningar. Framförallt är det fettinnehållet och den goda
proteinkvaliteten som har högt värde.
chevron-down