Rapsresa i öst och väst

Odlingsutskottet i Svensk Raps bjöd in till rapsresa bland fältförsöken i Väster- och Östergötland i mitten av maj. Mycket resurser läggs på försök och odlingsutveckling så intresset var stort
bland deltagarna att se och lära om sorter, växtnäring, ogräs och etablering.
chevron-down