Rapssådd med flyt

Våtsådd är en ny metod för etablering av oljeväxter. Utsäde och flytgödsel blandas vid sådden och har i två försök gett cirka 10 procent högre skörd jämfört med kombisådd.
chevron-down