Rapsskola på Borgeby Fältdagar

Ta chansen att förkovra dig i rapsodlingen ädla konst. Besök oss i Svensk Raps gulvita tält på Borgeby Fältdagar. Vi bjuder på rapsskola och nya intressanta ogräsbekämpningsförsök i vallfrö. Även i den klassiska Gropen finns raps med som en central gröda för diskussioner kring packning och växtföljd.
chevron-down