Rationell biodling på frammarsch

Binas betydelse för en optimal odling, blir allt mer uppenbar för landets frö- och oljeväxtodlare. Rationellare hantering och utvecklingsprojekt är viktiga inslag för att kunna möta den ökande efterfrågan på de små flitiga pollinatörerna.
chevron-down