Rätt med radsådd på Stenlagårn

Snabb uppkomst i varm jord är grundtanken med den radsådda vårrapsen hos Per Sollenberg och Jan Rickling i Uppland. Då klarar de ogräsen med enbart radhackning. År 2008 kunde de hålla jordlopporna på mattan och tröska nästan 3 ton vårraps trots sen sådd den 25 maj.
chevron-down