Rätt på med rättika

En av flera nya arter som börjat fröodlas i Sverige är oljerättika. Behovet av nya fröarter är stort och fångas nu upp av vår inhemska högkvalitativa och effektiva fröproduktion. Hjularöds Gods i Skåne odlade 20 hektar oljerättika 2019, och ser framtiden an med att utveckla odlingstekniken.
chevron-down