Rätt sätt mot resistenta rapsbaggar


Pyretroidresistens finns på många håll i Sverige, men rapsbaggarna går att kontrollera med rätt strategi. Utvecklingen av resistens mot både pyretroider och andra preparat måste samtidigt undvikas. Växla mellan preparat, håll strikt på trösklarna och undvik sena behandlingar så kan baggarna hållas stången både 2010 och framöver. I år finns också nya Steward på dispens.
chevron-down