Reformering av behandlingstaxor i vallfrö

Inför årets vallfröskörd har det förhandlats fram nya behandlingstaxor frö vallfrö. De nya taxorna kommer att premiera de som levererar en ren fröråvara.
chevron-down