Reglering räddade rapsen

Vårvintern 2022 gjorde processen kort med höstrapsen i nollrutan utan tillväxtreglering på Husby gård i Sörmland. Caryx ökade odlingssäkerheten och räddade hem en hyfsad skörd.

chevron-down