Resistensförädling i oljeväxter

”Resistensförädling i oljeväxter” har varit ett kontinuerligt pågående projekt sedan 1985. Fram till och med 1992 bedrevs arbetet vid W Weibull AB och därefter vid Svalöf Weibull AB. Projektet har under hela perioden erhållit medel ifrån Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning och mellan 1990 och 1993 även ifrån Stiftelsen Lantbruksforskning.

Här följer först en sammanfattning och därefter redovisningar där varje sjukdom/patogen behandlas separat.

chevron-down