Resistenta baggar också 2009

Inventeringen av pyretroidkänsligheten hos rapsbaggar 2009 visar på fortsatt stora problem med resistens. Också Mavrik som tidigare varit en räddning i områden med pyretroidresistens dippar i effekt emellanåt. Neonikotinoiderna håller ställningarna, men på sikt behövs preparat med andra verkningsmekanismer.
chevron-down