Resistenta rapsbaggar

Resistens mot pyretroider hos rapsbaggar går att bemästra med en ny klokare strategi.
chevron-down